top image

 

CV

ENGLISH

1976 – ... Jeg flytter fra Salzburg i Østrig til Danmark med en østrisk pædagoguddannelse i rygsækken
1983 – 1987 Pædagog – Vanløse Seminarium
1998 – 2002 Billedkunstlærer - Vordingborg Seminarium
2002 – ... Special og værkstedslærer for behandlingskrævende børn og unge
1995 – 2002 Lært hos Annelise Bruun Pedersen, en af de fremmeste keramikere i Danmark/
Europa
2004 – ... Eget værksted i Lekkende
2008 – 2012 Studium til kunstterapeut på University College Lillebælt

 

Udvalgte udstillinger

 
Bittes Galleri – Ribe 2010
Galleri Warrer – Møn 2010
Borgmuseum Vordingborg 2009
Køng Keramikmuseum 2009
Vordingborg Bibliotek 2008
Den Gule Stald – Kalvehave 2008
Galleri Warrer – Møn 2008
Åbent Atelier – Vordingborg 2008
Den Gule Stald – Kalvehave 2008
Åbent Atelier – Vordingborg 2007
Galleri Skovfred – Bakkebølle Strand 2007
Sjællandske Avis – Vordingborg 2007

 

Fast tilknyttet

Galleri Warrer – Møn

 

English ResumÉ

1976 – ... Moves from Salzburg in Austria to Denmark with an Austrian degree in Education
1983 – 1987 Educator – Vanløse Seminarium
1998 – 2002 Art Teacher - Vordingborg Seminarium
2002 – ... Special- and craftsteacher for treatment required children and young adults
1995 – 2002 Studied at Annelise Bruun Pedersen, one of the renowned ceramics in Denmark/
Europe
2004 – ... Own workshop in Lekkende
2008 – 2012 Art therapy school at University College, Lillebælt